Expedia

The Goals of Gordon, Tsimikas & Keita

Client

Expedia

Director

Glenn Kitson

Production

Untold Studios

VFX

Untold Studios